Zbritje 20% për Rezervime të Hershme deri 30 Prill. 
Çmimi Ishte €1782 – Bëhet €1440 për person STD (3) për 6 netë Nisje 17, 24 Maj.
Çmimi Ishte €2174 – Bëhet €1754 për person STD (3) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €2252 – Bëhet €1827 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 4, 7, 11, 14 Qershor.

Zbritje 30% për Nisje deri 25 Maj, 20% për Nisje 26 Maj deri 28 Qershor dhe 25% për Nisje pas 28 Qershor për Rezervime të Hershme deri 30 Prill. 
Çmimi Ishte €1446 – Bëhet €1050 për person STD (2+2) për 6 netë Nisje 17, 24 Maj.
Çmimi Ishte €1614 – Bëhet €1306 për person STD (2+2) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €1647 – Bëhet €1343 për person ECO/STD (2+2) për 6 netë Nisje 4, 7, 11, 14 Qershor.

Zbritje 46% për Nisje 17 Maj (max qëndrimi deri 7 netë) për Rezervime të Hershme deri 6 Maj. Zbritje 20% për Rezervime të Hershme deri 15 Maj.
Çmimi Ishte €579 – Bëhet €398 për person ANX/STD (3+1) për 6 netë Nisje 17 Maj.
Çmimi Ishte €579 – Bëhet €498 për person ANX/STD (3+1) për 6 netë Nisje 24 Maj.
Çmimi Ishte €607 – Bëhet €522 për person ANX/STD (3+1) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €613 – Bëhet €537 për person ANX/STD (3+1) për 6 netë Nisje 4, 7 Qershor. 
Çmimi Ishte €628 – Bëhet €550 për person ANX/STD (3+1) për 6 netë Nisje 11 Qershor.  
Çmimi Ishte €652- Bëhet €570 për person ANX/STD (3+1) për 6 netë Nisje 14 Qershor. 

Zbritje 30% për Nisje pas 18 Qershor për Rezervime të Hershme deri 30 Prill. 
Çmimi Ishte €666 – Bëhet €635 për person STD (3) për 6 netë Nisje 17 Maj.
Çmimi Ishte €734 – Bëhet €703 për person STD (3) për 6 netë Nisje 24 Maj.
Çmimi Ishte €747 – Bëhet €716 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €747 – Bëhet €726 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 4, 7 Qershor.
Çmimi Ishte €772 – Bëhet €751 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 11 Qershor.
Çmimi Ishte €809 – Bëhet €788 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 14 Qershor.

Zbritje 25% për Rezervime të Hershme deri 30 Prill. 
Çmimi Ishte €1043 – Bëhet €808 për person VIL/STD (3) për 6 netë Nisje 17, 24, 31 Maj.
Çmimi Ishte €1078 – Bëhet €845 për person VIL/STD (3) për 6 netë Nisje 4 Qershor.
Çmimi Ishte €1132 – Bëhet €886 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 7 Qershor.
Çmimi Ishte €1150 – Bëhet €899 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 11, 14 Qershor.

Zbritje 30% për Rezervime të Hershme deri 31 Mars. 
Çmimi Ishte €794 – Bëhet €594 për person STD (3+1) për 6 netë Nisje 17, 24, 31 Maj.
Çmimi Ishte €830 – Bëhet €629 për person STD (3+1) për 6 netë Nisje 4 Qershor.
Çmimi Ishte €848 – Bëhet €641 për person ECO/STD (3+1) për 6 netë Nisje 7, 11, 14 Qershor.

Zbritje 20% për Rezervime të Hershme deri 31 Mars.            
Çmimi Ishte €559 – Bëhet €462 për person ECO/STD (3+1) për 6 netë Nisje 17, 24Maj.
Çmimi Ishte €615 – Bëhet €507 për person ECO/STD (3+1) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €626 – Bëhet €526 për person ECO/STD (3+1) për 6 netë Nisje 4, 7, 11, 14 Qershor.  

Zbritje 30% për Nisje deri 25 Maj, 10% për Nisje 31 Maj dhe 10% për Nisje pas 26 Qershor për Rezervime të Hershme deri 30 Prill.               
Çmimi Ishte €680 – Bëhet €559 për person STD (3) për 6 netë Nisje 17 Maj.
Çmimi Ishte €760 – Bëhet €623 për person STD (3) për 6 netë Nisje 24 Maj.
Çmimi Ishte €794 – Bëhet €707 për person DLX (3) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €851 – Bëhet €768 për person DLX (3) për 6 netë Nisje 4 Qershor.
Çmimi Ishte €908 – Bëhet €919 për person DLX (3) për 6 netë Nisje 7 Qershor.
Çmimi Ishte €928 – Bëhet €837 për person DLX/STD (3) për 6 netë Nisje 11, 14 Qershor.

Rishikuar për qëndrim deri 31 Maj dhe Zbritje shtesë 5% për Nisje deri 25 Maj. Zbritje 40% për Nisje pas 31 Maj për Rezervime të Hershme deri 30 Prill.  
Çmimi Ishte €595 – Bëhet €545 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 17 Maj.
Çmimi Ishte €639 – Bëhet €588 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 24 Maj.
Çmimi Ishte €869 – Bëhet €614 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €915 – Bëhet €654 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 4, 7 Qershor.
Çmimi Ishte €955 – Bëhet €680 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 11 Qershor.
Çmimi Ishte €975 – Bëhet €693 për person ECO/STD (3) për 6 netë Nisje 14 Qershor.

Rishikuar për qëndrim deri 31 Maj dhe Zbritje shtesë 5% për Nisje deri 25 Maj. Zbritje 40% për Nisje pas 31 Maj për Rezervime të Hershme deri 30 Prill.  
Çmimi Ishte €664 – Bëhet €611 për person STD (2+2) për 6 netë Nisje 17 Maj.
Çmimi Ishte €727 – Bëhet €671 për person STD (2+2) për 6 netë Nisje 24 Maj.
Çmimi Ishte €1052 – Bëhet €692 për person STD (2+2) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €1117 – Bëhet €741 për person STD (2+2) për 6 netë Nisje 4, 7 Qershor.
Çmimi Ishte €1152 – Bëhet €762 për person STD (2+2) për 6 netë Nisje 11 Qershor.
Çmimi Ishte €1170 – Bëhet €773 për person STD (2+2) për 6 netë Nisje 14 Qershor.
Fluturimi vajtje ardhje i përfshirë. 

Zbritje 35% për Nisje deri 25 Maj, 25% për Nisje 26 Maj deri 14 Korrik, 30% për Nisje 15 Korrik deri 17 Gusht dhe 25% për Nisje pas 17 Gusht për Rezervime të Hershme deri 30 Prill.  
Çmimi Ishte €841 – Bëhet €596 për person STD (3) për 6 netë Nisje 17, 24 Maj.
Çmimi Ishte €1065 – Bëhet €825 për person STD (3) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €1110 – Bëhet €869 për person STD (3) për 6 netë Nisje 4, 7 Qershor.
Çmimi Ishte €1132 – Bëhet €886 për person STD (3) për 6 netë Nisje 11 Qershor.
Çmimi Ishte €1199 – Bëhet €936 për person STD (3) për 6 netë Nisje 14 Qershor.

Zbritje 35% për Nisje deri 25 Maj, 25% për Nisje 26 Maj deri 14 Korrik, 30% për Nisje 15 Korrik deri 17 Gusht dhe 25% për Nisje pas 17 Gusht për Rezervime të Hershme deri 30 Prill.  
Çmimi Ishte €841 – Bëhet €596 për person STD (3) për 6 netë Nisje 17, 24 Maj.
Çmimi Ishte €1065 – Bëhet €825 për person STD (3) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €1110 – Bëhet €869 për person STD (3) për 6 netë Nisje 4, 7 Qershor.
Çmimi Ishte €1132 – Bëhet €886 për person STD (3) për 6 netë Nisje 11 Qershor.
Çmimi Ishte €1199 – Bëhet €936 për person STD (3) për 6 netë Nisje 14 Qershor.

Zbritje 35% për Nisje deri 25 Maj, 25% për Nisje 26 Maj deri 14 Korrik, 30% për Nisje 15 Korrik deri 17 Gusht dhe 25% për Nisje pas 17 Gusht për Rezervime të Hershme deri 30 Prill.  
Çmimi Ishte €841 – Bëhet €596 për person STD (3) për 6 netë Nisje 17, 24 Maj.
Çmimi Ishte €1065 – Bëhet €825 për person STD (3) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €1110 – Bëhet €869 për person STD (3) për 6 netë Nisje 4, 7 Qershor.
Çmimi Ishte €1132 – Bëhet €886 për person STD (3) për 6 netë Nisje 11 Qershor.
Çmimi Ishte €1199 – Bëhet €936 për person STD (3) për 6 netë Nisje 14 Qershor.

Zbritje 35% për Nisje deri 25 Maj, 25% për Nisje 26 Maj deri 14 Korrik, 30% për Nisje 15 Korrik deri 17 Gusht dhe 25% për Nisje pas 17 Gusht për Rezervime të Hershme deri 30 Prill.  
Çmimi Ishte €841 – Bëhet €596 për person STD (3) për 6 netë Nisje 17, 24 Maj.
Çmimi Ishte €1065 – Bëhet €825 për person STD (3) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €1110 – Bëhet €869 për person STD (3) për 6 netë Nisje 4, 7 Qershor.
Çmimi Ishte €1132 – Bëhet €886 për person STD (3) për 6 netë Nisje 11 Qershor.
Çmimi Ishte €1199 – Bëhet €936 për person STD (3) për 6 netë Nisje 14 Qershor.

Zbritje 35% për Nisje deri 25 Maj, 25% për Nisje 26 Maj deri 14 Korrik, 30% për Nisje 15 Korrik deri 17 Gusht dhe 25% për Nisje pas 17 Gusht për Rezervime të Hershme deri 30 Prill.  
Çmimi Ishte €841 – Bëhet €596 për person STD (3) për 6 netë Nisje 17, 24 Maj.
Çmimi Ishte €1065 – Bëhet €825 për person STD (3) për 6 netë Nisje 31 Maj.
Çmimi Ishte €1110 – Bëhet €869 për person STD (3) për 6 netë Nisje 4, 7 Qershor.
Çmimi Ishte €1132 – Bëhet €886 për person STD (3) për 6 netë Nisje 11 Qershor.
Çmimi Ishte €1199 – Bëhet €936 për person STD (3) për 6 netë Nisje 14 Qershor.

Mbylleni