Dy njerez ne pishine

Zbritje 25% për Rezervime Të Hershme deri 30 Prill. 
Çmimi €541 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 4, 11, 18, 25 Korrik, 1 Gusht. 
Çmimi €561 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 8, 15 Gusht
Çmimi €558 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 22 Gusht
Çmimi €546 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 29 Gusht

Imazh i hotelit Melton

Zbritje 35% për Rezervime Të Hershme deri 30 Prill.
Çmimi €566 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më  4 Korrik. 
Çmimi €570 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 11Korrik. 
Çmimi €591 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 18, 25 Korrik.
Çmimi €607 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 1, 8, 15 Gusht.
Çmimi €596 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 22 Gusht.

Njerez ne pishine

Zbritje 25% për Rezervime Të Hershme deri 30 Prill. 
Çmimi €605 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 4, 11, 18, 25 Korrik, 1 Gusht. 
Çmimi €634 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 8 Gusht.
Çmimi €626 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 15 Gusht.
Çmimi €605 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 22, 29 Gusht.

Zbritje 25% për Rezervime Të Hershme deri 30 Prill. 
Çmimi €605 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 4, 11, 18, 25 Korrik, 1 Gusht. 
Çmimi €634 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 8 Gusht.
Çmimi €626 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 15 Gusht.
Çmimi €605 për person për 6 netë Qëndrim për Nisje më 22, 29 Gusht.

Mbylleni